Monday, 06/07/2020 - 23:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phong Hoà
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiến lược phát triển trường THCS Phong Hoà giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2025

       Trường THCS Phong Hòa thành lập theo Quyết định số 11/TC.UB,TL ngày 30/8/1989 của UBND huyện Lai Vung.Từ khi thành lập đến nay, trường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Với tinh thần đó trường THCS Phong Hòa xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Phong Hòa giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng để cho các quyết sách của Hội đồng trường và các hoạt động của cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên chức và các em học sinh trong trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. Môi trường bên trong

1. Đặc điểm tình hình:

- Trong học kỳ I năm học 2015- 2016, đầu năm số học sinh toàn trường là 953 đến hết học kỳ I còn 933 học sinh, giảm 20 em trong đó: bỏ học 04, chuyển trường 2, bỏ địa phương đi làm ăn xa 14, tỷ lệ bỏ học 0,42%

- Xếp loại học kỳ I:

* Hạnh kiểm: xếp loại tốt có: 597 em - 63,99%; Khá: 278 em - 29,80%, TB: 55 em - 5,89%; yếu: 03 – 0,32%, các học sinh bị xếp hạnh kiểm yếu hầu hết là do trốn học.

* Học lực: xếp loại giỏi: 164 em - 17,58%, Khá: 248 em - 26,58%, TB: 328 em – 35,16%, Yếu: 188 em - 20,15%, Kém 5 – 0,54%.

- Đội ngũ CBGV, NV: tính đến 15/1/2016 trường có:  55 / 23 nữ.

       + Trong đó chia ra: Cán bộ quản lý: 02 người, nhân viên: 06 người ( KT, VT-TQ, TV, TB, YT và BV), Giáo viên: 47 người (45 giáo viên trực tiếp dạy lớp, 1 GVPC và 01 TPT)

     + Biên chế: 53 người, hợp đồng: 02 người (01 bảo vệ, 01 y tế).

     + Về trình độ đào tạo: Có 44 Đại học, 09 Cao đẳng, 02 Trung cấp, 01 đạt 12/12 (BV).

Trong đó: CBQL: 02/02 Đại học; Giáo viên: 40 Đại học, 07 Cao đẳng; Nhân viên: 02 Cao đẳng, 02 Trung cấp, 01 Đại học và 1 khác 12/12.

Trình độ chính trị: 01 trung cấp; trình độ quản lý giáo dục: 04; QL Nhà nước: 01.

- Chi bộ Đảng có tổng số đảng viên là 31/11 nữ,  đạt tỉ lệ 55,36% trên tổng số CB, GV, NV trường. Chi bộ liên tục đạt TSVM tiêu biểu hằng năm.

* Số liệu độ tuổi từ 12 - 15 hiện đang học trong trường:

 Lớp 6: 292 em; Lớp 7: 274 em; Lớp 8: 182 em; Lớp 9: 185 em.

2. Mặt mạnh:

- Công tác quản lý của nhà trường: có kế hoạch cụ thể theo từng tháng, tuần, được tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời theo từng giai đoạn. Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, tính công khai minh bạch được thể hiện rõ qua từng hoạt động.

- Tập thể giáo viên nhà trường nhiệt tình, tâm huyết với nghề, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi ( trong đó có 2 giáo viên đạt viên phấn vàng cấp tỉnh), chiến sĩ thi đua các cấp; tất cả giáo viên thành thạo tin học, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, trường có nối hệ thống cáp quang và địa chỉ email của từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các thông tin của trường luôn được cập nhật trên địa chỉ mail cá nhân.

- Đa số học sinh của trường ngoan, có ý thức học tập tốt, nhiều em đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

- Đảng uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh luôn quan tâm ưu ái đối với sự nghiệp giáo dục, ngày càng đầu tư hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học tập, bổ sung cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học của thầy và trò nhà trường.

3. Mặt yếu:

- Phương pháp dạy học ở một bộ phận giáo viên chậm đổi mới, tính giáo dục toàn diện học sinh chưa cao, chỉ coi trọng việc dạy kiến thức, chưa quan tâm dạy kỹ năng sống cho học sinh.

- Chất lượng học chưa cao, chưa đồng đều ở các khối lớp, tỷ lệ học sinh yếu kém vẫn còn cao nhiều nhất ở lớp 6; ý thức học tập, việc tu dưỡng ở một bộ phận học sinh còn yếu;

- Cơ sở vật chất mặc dù đã được đầu tư song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học còn thiếu nhiều (do cấp lâu nên đã hư hao dần). Vẫn còn 2 nhân viên thiết bị và văn thư chưa qua đào tạo, nguyên nhân do thừa giáo viên nên sắp xếp qua vị trí đó. Riêng nhân viên thiết bị có qua các lớp tập huấn ngắn hạn do Sở GD ĐT tổ chức.

 1. Môi trường bên ngoài

1. Cơ hội:

- Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt sự quan tâm phối kết hợp của các bậc cha mẹ học sinh.

- Xã mang truyền thống xã Anh hùng và có nhiều học sinh thành đạt qua các thời kỳ.

- Đời sống và thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện; ý thức đối với sự nghiệp giáo dục ngày càng cao, đại đa số các gia đình đều xác định đầu tư cho con em ăn học, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.

2. Thách thức:

- Một bộ phận cha mẹ học sinh còn ỷ lại, trong chờ vào Nhà nước và các tổ chức xã hội. Đời sống của một bộ phận dân còn nghèo, cha mẹ phải đi làm ăn xa thiếu sự quan tâm tới con cái hoặc muốn con đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

- Môi trường xã hội xung quanh ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng học tập của các em: các quán Internet, trò chơi điện tử thiếu sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng nên vẫn còn một số học sinh trốn học đi chơi điện tử.

- Địa bàn xã rất rộng, dân cư đông, văn hoá xã hội phát triển chưa đồng đều ở các thôn xóm, thanh thiếu niên thiếu điểm vui chơi tập thể, các tổ chức đoàn thể ở thôn xóm hoạt động chưa thường xuyên nên chưa thu hút được học sinh.

III. Đánh giá những mặt đạt được và những mặt chưa đạt được trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2015.

1. Ưu điểm:

- Trường đã giữ vững truyền thống tốt đẹp từ những năm trước, duy trì, tồ chức tốt các hoạt động. Bộ mặt nhà trường có những thay đổi về CSVC và chiều sâu các hoạt động. Kết quả kỳ thi, hội thi HSG đạt hiệu quả cao.

- Triển khai đều đặn, kịp thời các hoạt động, khuôn viên trường sạch đẹp, cơ sở vật chất hiện tại được huy động phục vụ có hiệu quả cho nhu cầu dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục đạo đức học sinh. Kết quả các phong trào vẫn duy trì tốt.

- Sự phối hợp điều hành giữa quản lý, cốt cán với đội ngũ GV, với địa phương nhịp nhàng, khoa học đảm bảo nguyên tắc, đem lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

2. Hạn chế, yếu kém:

- Đầu tư dạy học phụ đạo HS yếu kém còn hạn chế. Nền nếp dạy học, trực nhật vệ sinh, hoạt động tập thể có lúc còn chưa tự giác, thiếu nghiêm túc.

- Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động về lâu dài vẫn chưa đáp ứng được theo nhu cầu phát triển (bàn ghế học sinh còn thiếu và đang bị xuống cấp, chưa có khu hiệu bộ riêng, các cửa sổ dãy phòng học sắt bị rỉ sét không thể hàn được, nhà vệ sinh quá tải,...)

- Đội ngũ: giáo viên trường còn thiếu 1 giáo viên Toán, PHT trường chưa đạt chuẩn về TCCT, nhân viên văn thư chưa có bằng TC.

- Học sinh: vẫn còn có học sinh chưa chấp hành tốt nội quy nhà trường, lười học.

- Tỉ lệ học lực yếu kém vẫn còn cao.

3. Nguyên nhân:

- Tài liệu giáo dục rèn kỹ năng sống cho học sinh chưa được biên soạn riêng, chủ yếu là lồng ghép vào các bộ môn.

 - Trang thiết bị, đồ dùng dạy học không đồng bộ, chất lượng hiện nay của thiết bị dạy học thấp, cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy.

- Công tác giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường chưa thực sự hiệu quả; vài  trường hợp chưa tận tâm với công việc, chưa tự nghiên cứu để có giải pháp giáo dục học sinh cho phù hợp.

        - Các tệ nạn xã hội ngày càng có xu hướng phát triển theo chiều hướng phức tạp, thanh thiến niên ngày càng dễ tiêm nhiễm các tệ nạn xã hội, lối sống buông thả;

        - Còn nhiều học sinh yếu kém không tham phụ đạo theo lịch dạy của giáo viên bộ môn, chế độ khuyến khích giáo viên dạy giỏi chưa phù hợp.

        - Đa số phụ huynh học sinh là nông dân và dân lao động nghèo sống bằng nghề làm thuê nên rất ít có thời gian quan tâm đầu tư việc học của con em. Ngoài giờ học các em còn phụ giúp cha mẹ làm thuê nên ảnh hưởng rất lớn đến việc học.

        4. Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết:

- Tăng cường quản lý đội ngũ, xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu bộ môn, đảm bảo chất lượng hành nghề giảng dạy; tỷ lệ đạt trên chuẩn cao, phấn đấu đến năm 2020 có 95% giáo viên có trình độ đại học, 100% cán bộ quản lý có trình độ Trung cấp chính trị.

- Tích cực cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học.

-  Tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh. Làm tốt công tác kết hơp: Dạy chữ - Dạy người - Dạy nghề. Ngày càng nâng tỷ lệ học sinh khá giỏi, giảm tỷ lệ yếu kém. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phấn đấu trở thành trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng cho được thương hiệu giáo dục, là nơi tin cậy cho người học.

-  Xây dựng môi trường Xanh-Sạch-Đẹp, trường học thân thiện, học sinh tích cực, tổ chức tốt các hoạt động vui chơi tập thể và các hoạt động ngoại khoá cho học sinh.

B- ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

I. SỨ MỆNH

Tạo dựng được môi trường học tập về nề nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có tính trung thực và ý thức truyền thống, có cơ hội phát huy tiềm năng, tính sáng tạo và năng lực tư duy.

II. TẦM NHÌN

Phát huy truyền thống của quê hương Phong Hòa là xã Anh Hùng, có truyền thống hiếu học và có nhiều học sinh đỗ đạt; tinh thần của một trường THCS luôn vượt qua mọi khó khăn thử thách để vượt lên chính mình, là nơi để các bậc cha mẹ học sinh tin tưởng gửi gấm con em mình học tập rèn luyện để trở thành người công dân có ích, góp phần xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Biết vượt khó trong học tập.

- Có tính kiên trì và nhẫn lại.

- Có lối sống lành mạnh, biết ứng xử tốt trong mọi tình huống.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

- Khoẻ mạnh cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

IV. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

“Chất lượng giáo dục, hiệu quả các phong trào và sự tiến bộ của học sinh”.

C- MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

 1. Mục tiêu chung.:

Xây dựng nhà trường trọng điểm về chất lượng giáo dục, theo hướng tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của địa phương.

 1. Mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu ngắn hạn: năm 2016, Trường công nhận đạt chuẩn xanh-sach-đẹp

- Mục tiêu trung hạn:

 Đến năm học 2016-2017, trường phấn đấu nâng cao chất lượng GD, năm 2017 xây dựng và sửa chữa lớn CSVC;

       Đến năm 2020, Trường phấn đấu đạt các mục tiêu sau:

      + Chất lượng giáo dục được khẳng định.

      + Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

      + Đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2018-2020.

      + Hạng trường được nâng lên hạng I

- Mục tiêu dài hạn: Có khu hiệu bộ riêng, đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2  giai đoạn 2022-2025

D- CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.

 1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.
 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy hàng năm của cá nhân, của từng tổ CM và của nhà trường phù hợp với tình hình thực tế của trường và của địa phương..

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục trí dục và đức dục, cải tiến phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình, chuẩn kiến thức và phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tạp thể, gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả hướng học sinh tới tự học, phát huy vai trò chủ động của học sinh trong học tập. Đảm bảo chắc chắn, mỗi bài soạn, bài dạy của giáo viên đều lấy học sinh làm trung tâm, lấy học sinh để thiết kế các bài dạy. Khắc phục triệt để tình trạng dạy chay, dạy suông…, xây dựng nhiều mô hình học tập phong phú để học sinh được tự học, tự trao đổi, tự tìm tòi kiến thức bài học.

 1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ.

Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư trung ương Đảng xác đinh: "xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục" là khâu then chốt quyết định đến sự thành công hay không thành công của một trường học. Chiến lược phát triển đến năm 2020 cụ thể là:

- Phẩm chất đạo đức, tác phong của cán bộ quản lý: cán bộ quản lý nhà trường phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Cán bộ quản lý phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo đội ngũ, thu hút người tài, sử dụng đội ngũ có hiệu quả…Có tác phong làm việc công nghiệp và khoa học, biết đón đầu trong mọi công việc, không vụ lợi, không vì mục đích cá nhân mà quên lợi ích tập thể.

- Chỉ đạo các hoạt động của nhà trường: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hoá từng nội dung và triển khai tới toàn thể hội đồng trường. Hệ thống các văn bản của trường phải hợp chuẩn theo thông tư số 12/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS, phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. Quy định rõ ràng trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong từng lĩnh vực, từng phong trào thi đua trong trường.

- Kiện toàn công tác tổ chức trong nhà trường: kiện toàn các bộ phận: thư viện, tài vụ, văn phòng, hành chính…Kiện toàn công tác lãnh đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể, các ban, các hội đồng tư vấn như: hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng tuyển sinh, ban lao động, ban kiểm tra…. tất cả các ban, các hội đồng đều có quyết định thành lập, được xây dựng cụ thể trong kế hoạch năm học hàng năm.

- Tăng cường chỉ đạo công tác hành chính trong nhà trường: công tác văn thư lưu trữ, công tác tài chính, quản lý tài sản theo đúng luật định, công khai, minh bạch.. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, chống tham ô lãng phí và thực hành tiết kiệm, ngăn ngừa các hiện tượng nhũng nhiễu, hạch sách, trù úm người học…Triệt để tiết kiệm trong chi tiêu, trong sử dụng tài sản nhà trường. Sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên: tài nguyên công nghệ thông tin, chất xám, con người…

- Triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong trường: cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học tích cực"...

- Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục: nguồn  tài chính, nguồn nhân lực, nguồn thông tin…Nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước huy động sự đóng góp của cha mẹ học sinh và các tổ chức từ thiện, nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương. Nguồn nhân lực: bố trí đủ số cán bộ - giáo viên công nhân viên chức về số lượng, đúng cơ cấu bộ môn, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, có tinh thần trách nhiệm, thực sự yêu nghề, mến trẻ. Có chế độ động viên khen thưởng kịp thời, chăm lo tốt cho đời sống đội ngũ. Nguồn thông tin phải đảm bảo thông tin hai chiều, nắm bắt kịp thời và xử lý nhanh nhạy, có hiệu quả.

- Từng bước xây dựng thương hiệu trường, xây dựng uy tín trong ngành, trong Đảng bộ và nhân dân địa phương. Chọn logo và biểu tựơng, chọn khẩu hiệu hành động của trường, làm cho mọi cá nhân trong trường đều thấy được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của trường.

 1. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học theo hướng đa dạng hóa và hiện đại hóa.

- Hàng năm tham mưu với cấp uỷ Đảng và Chính quyền địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, tham mưu với các cơ quan quản lý cấp trên cấp bổ sung trang thiết bị dạy học và thiết bị văn phòng, tiết kiệm nguồn chi NSNN, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí không thường xuyên để mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, tranh thủ sự ủng hộ của cha mẹ học sinh để tu sửa, bảo dưỡng cơ sở vật chất và thiết bị sẵn có. Phấn đấu đến năm 2020, trường có được khu hiệu bộ riêng.

- Bảo quản, tu sửa kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng, thất thoát các loại tài sản, chống lãng phí tài sản công, chống cung cách quản lý, giao tài sản cho từng bộ phận và cá nhân phụ trách, quy định trách nhiệm cụ thể, tuyệt đối tránh biểu hiện phung phí, đòi hỏi.

- Đầu tư kinh phí để mua sắm thêm một số thiết bị dạy học đã hỏng hoặc còn thiếu. Trồng, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan đẹp cho nhà trường.

 1. Nâng cao chất lượng quản lý toàn diện nhà trường bằng công nghệ thông tin.

Trong thời đại hiện nay đang bùng nổ công nghệ thông tin, do đó hệ thống tin trong các nhà trường phải được hoàn thiện và cập nhật tin tức hàng ngày. Chiến lược hệ thống thông tin đến năm 2020 cụ thể như sau:

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống kết nối mạng Internet cho phòng tin học và phòng chức năng. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Tạo trang Website nhà trường: hòm thư điện tử của trường.

- Duy trì tốt mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với Nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng trên miền edu.vn.

- Từng bước xây dựng quy chế quản lý hòm thư điện tử và sử dụng mạng Internet, tăng cường việc chỉ đạo, trao đổi thông tin qua mạng nhằm giảm bớt hội họp và kinh phí in ấn. Các thông tin, bài viết, tài liệu đã được chuyển qua email cá nhân của giáo viên được coi là tài liệu chính thức.

- Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh mạng.

- Tiếp tục sử dụng: phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý tài sản, quản lý học sinh, quản lý chuyên môn, quản lý thư viện, kế toán… Phấn đấu đến năm 2020 đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên sử dụng thành thạo các phần mềm này và sử dụng có hiệu quả.

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin truyền thanh trong trường. Các tin tức về hoạt động của thầy và trò nhà trường luôn được thông tin cập nhật, tuyên truyền rộng rãi. Ngoài ra bảng tin của nhà trường cũng phải được cập nhật thông tin liên tục. Thông tin tuyên truyền các văn bản pháp quy về giáo dục trên hệ thống thông tin truyền thanh của trường. Thông tin liên lạc với cha mẹ học sinh bằng phiếu liên lạc, điện thoại, thông báo nhanh…

 1. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục.

 

 • Nguồn lực tài chính là điều kiện cần thiết để các hoạt động của nhà trường có thể duy trì và hoạt động có hiệu quả. Các nguồn lực tài chính trong trường có thể được huy động từ các nguồn: Ngân sách nhà nước, sự đóng góp hỗ trợ của cha mẹ học sinh, từ ngân sách địa phương và các tổ chức xã hội khác.

- Hàng năm, từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, bố trí chi trả đủ cho con người được bố trí sử dụng hợp lý, tăng cường cho chi phí chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động dạy học, tiết kiệm chi để bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học.

- Từ nguồn ngân sách địa phương, tham mưu với địa phương có sự hỗ trợ, động viên các em học sinh và thầy cô giáo nhân những ngày lễ lớn trong năm như ngày Tết trung thu, ngày nhà giáo Việt Nam 20 –11, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh  26/3,..

- Huy động từ các bậc cha mẹ học sinh đóng góp kinh phí tu sửa bổ sung cơ sở vật chất cho các lớp học, hỗ trợ các hoạt động cao điểm  trong  năm, khen thưởng học sinh giỏi…

- Huy động từ các nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế xã hội động viên khen thưởng giáo viên, học sinh, động viên phong trào giáo dục.

 1. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế.

- Phải quan tâm làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Giải quyết tốt mối quan hệ Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong công tác quản lý giáo dục học sinh.

- Kết hợp tốt với các ban ngành, đoàn hội, các tổ chức xã hội trong xã trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Cần tham mưu để các tổ chức này đưa vào chương trình hành động, thi đua về công tác giáo dục con cái. Phấn đấu mỗi tổ chức đoàn hội có quỹ khen thưởng động viên con em của các hội viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi cấp ngành tổ chức.

- Kết hợp tốt với hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học các cơ sở thôn xóm, các dòng họ để làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, thi đua khen thưởng. Kết hợp với hội cựu giáo chức trong công tác tham mưu cho ban công tác mặt trận các xóm đội tuyên truyền cho nhân dân về sự nghiệp giáo dục, nhân điển hình về học tập.

- Phối kết hợp và liên lạc thường xuyên với cha mẹ học sinh, với ban đại diện cha học sinh để thông báo thông tin về sự tiến bộ cũng như khuyết điểm của các em. Thực hiện họp phụ huynh học sinh định kỳ 3 lần/năm, ngoài ra có gặp gỡ liên hệ bất thường với những trường hợp đặc biệt. Cá biệt có những trường hợp, ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm sẽ gặp gỡ cụ thể cha mẹ học sinh tại nhà. Thông báo công khai, trung thực kết quả học tập và rèn luyện của học sinh tới cha mẹ các em. Tuyệt đối không vì tình cảm cá nhân mà nâng đỡ hay vì định kiến mà trù dập học sinh

E- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, NV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

2. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

3. Đối với các Tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

4. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, NV:  Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.

5.  Đối với học sinh: Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề. Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

6. Hội cha mẹ học sinh: Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch chiến lược. Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

7. Các tổ chức đoàn thể trong trường: Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường. Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

Kế hoạch chiến lược 5 năm (2016 - 2020) và tầm nhìn đến 2025 đặt ra cho toàn trường THCS Phong Hòa những điều kiện, thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, trường rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của quý cấp trên và đặc biệt sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường để cùng nhau thực hiện thắng lợi kế hoạch chiến lược đã đề ra.

Nơi nhận:

 -Phòng GDĐT ;                                    

- Đảng ủy, HĐND-UBND xã Phong Hòa;

- Hội cha mẹ học sinh trường;

- Các tổ chức đoàn thể trong trường; 

- Các tổ, CBGV-NV;

- Lưu VP . 

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)Nguyễn Thị Nghiệp


                                                                                                                         DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT LAI VUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Hôm qua : 51
Tháng 07 : 286
Năm 2020 : 20.837