LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG THCS PHONG HÒA

 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018- 2019

Tuần 14:

 

Thứ

/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Hai

15/10

 

 

 

 

Ba

16/10

 

 

 

17/10

 

 

 

Năm

18/10

 

 

 

Sáu

19/10

 

 

 

Bảy

20/10