LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG THCS PHONG HÒA

 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019- 2020

Tuần 10 (từ ngày 28.10 đến 02.11.2020)

 

Thứ

/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Hai

28/10

Chào cờ

Tập huấn giáo viên cốt cán

 

 

- Cô Nhường

 

Ba

29/10

Họp ban liên tịch lúc 08h, tại phòng truyền thống

Dự hội thảo môn Mỹ thuật 7h30 xã Hội An Đông, Lấp Vò

Bốc thăm GVDG cấp huyện lúc 14h tại PGD

- BLT

- Cô Nhung

 

GV thi GVDG của trường

 

30/10

Dự hội thảo:

+ Địa lý: 7h30 tại trung tâm GDTX- KHHN tình Đồng Tháp

+ Sử : 7h30 Hội trường PGD - TP. Cao Lãnh

 

T.Tân

T.Nghi

 

Năm

31/10

Tiếp đoàn đánh giá ngoài của Sở GD 

Thành viên tự ĐG ngoài

 

Sáu

01/11

Hội thảo môn Tiếng anh 7h 30 GDTX- KHHN tình Đồng Tháp

Dự Hội nghị CBQL tháng 11 lúc 13h30 tại MG TT Lai Vung

T.Rẹt

 

-T.Tiền

 

Bảy

02/11

Họp HĐSP tháng 11 lúc 14h tại phòng hội trường

HĐGV