QUÁ TRÌNH 

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

        vanphong.JPG

Tổ Văn phòng là một bộ phận không thể thiếu trong công tác giáo dục của nhà trường, là nơi lưu trữ hồ sơ cán bộ giáo viên và học sinh, sổ sách hồ sơ, công văn đi và đến.

Trong quá trình phát triển cùng với sự luân chuyển điều động nhân viên của tổ, tổ Văn phòng đã trải qua sự điều hành của các tổ trưởng khác nhau, nhưng đến năm học 2016-2017 do thầy Nguyễn Văn Tuấn làm tổ trưởng. Tuy mỗi bộ phận đảm nhiệm một công việc khác nhau nhưng tất cả đều hướng về một mục đích là phục vụ tốt cho giảng dạy và học tập. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tổ Văn phòng luôn phối hợp tốt với các tổ chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí trong mọi công việc được giao. Vai trò của tổ Văn phòng không thể thiếu được trong hoạt động chung của nhà trường. Dù công việc thầm lặng nhưng tổ Văn phòng đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường, thực hiện được tâm nguyện “Vì học sinh thân yêu”.