QUÁ TRÌNH

 HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG ĐOÀN

Công đoàn trường THCS Phong Hòa được thành lập cùng với sự thành lập trường từ năm 1974. Qua từng giai đoạn lịch sử, mỗi bước chuyển mình với biết bao khó khăn, thử thách, công đoàn trường luôn là cánh tay đắc lực của Chi bộ đảng, chính quyền trong việc tập hợp trí tuệ và lòng nhiệt tình của cán bộ viên chức nhằm thực hiện thành công Nghị quyết của Chi bộ, là điểm tựa của tinh thần cho cán bộ viên chức trong trường.

Từ khi mới thành lập trường THCS Phong Hòa chỉ có vài công đoàn viên. Đến nay qua 37 năm phát triễn và trưởng thành Công đoàn đã không ngừng lớn mạnh, số lượng lên đến 56 cán bộ, đoàn viên công đoàn, với Ban chấp hành là 5 thành viên và 4 tổ công đoàn bộ phận.

Trong những năm qua, công đoàn nhà trường luôn được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh và nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Công đoàn các cấp.

Công đoàn cùng với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, hội nghị, cán bộ, viên chức; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần của các bộ, giáo viên trong toàn trường; tổ chức vận động tất cả cán bộ giáo viên trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; cải thiện lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KÌ

1. Đoàn Văn Trang                    Từ 1980 đến 1985.

2. Cao Minh Hải                         Từ 1985 đến 1991.

3. Nguyễn Ngọc Tùng                Từ 1991 đến 1999.

4. Nguyễn Thị Lệ Thủy               Từ 1999 đến 2001.

5. Nguyễn Văn Liễm                   Từ 2001 đến 2004.

6. Lê Văn Bảy                              Từ 2004  đến 2006.

7. Nguyễn Văn Liễm                    Từ 2006  đến nay.